MINIMIZER med BH COMFORT Triumph bøyle w0vBOq

BH bøyle COMFORT med MINIMIZER Triumph Mange snakker om diabetes uten å presisere hva det snakkes om. Hva er egentlig forskjell på type 1 og type 2 diabetes?

MINIMIZER BH Triumph med COMFORT bøyle Dere har sikkert hørt det tusenvis av ganger, at fedme, livsstil og ernæring sauses sammen i en eneste stor røre. Og at det snakkes om diabetes som den største selvfølge, uten å skille type 1 og type 2. For vi vet jo at diabetes ikke bare er diabetes, men først og fremst to typer det er greit å vite forskjellen på. De fleste personer med diabetes klassifiseres i dag med diabetes type 1 og type 2. Mens type 1 hovedsakelig er en autoimmun sykdom, hvor kroppens immunforsvar angriper egne celler og organer, er type to i hovedsak knyttet til livsstil. Men hva skiller type 1 og type 2?

Diabetes type 1

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, kommer når kroppens immunsystem oppfatter de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen som fremmedelementer og ødelegger dem. Da produseres det lite eller ikke noe insulin. Personer med diabetes type 1 må derfor ha insulintilførsel i form av injeksjoner eller insulinpumpe.

Hvem rammes?

Diabetes type 1 kommer i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge. Den er til en viss grad arvelig, men ukjente miljøfaktorer betyr minst like mye for om du får sykdommen eller ikke.

Tydelige symptomer

I motsetning til type 2 starter sykdommen ofte med sterke symptomer og diagnostiseres derfor fort. Vanlige symptomer er at man blir tørst og tørr i munnen, har hyppig vannlating, man blir trøtt og føler mangel på energi. Man kan plutselig gå ned i vekt, og få sår som gror sakte. Det er og vanlig med tilbakevendende infeksjoner og tåkesyn. Årsaken til de kraftige symptomene, er at uten nok insulin, eller uten insulin i det hele tatt, stiger sukkernivået i blodet, og kroppen får ikke energi. Når sukkerinnholdet i blodet stiger, kommer det sukker i urinen. Dette fører til økt urinmengde og hyppig vannlating. Mange blir svært tørste. Sukkerutskillelsen i urinen gir også et kaloritap og fører ofte til at man går ned i vekt. Kroppen begynner også å forbrenne fettstoffer og proteiner for å skaffe seg energi.

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes og blir ofte kalt en folkesykdom. De siste årene har det vært en eksplosiv utvikling i antall tilfeller, både på verdensbasis og her i landet. Overvekt og fysisk inaktivitet spiller en rolle, men arv er og en vesentlig faktor.

Utvikles over tid

Symptomene skiller seg noe fra type 1 diabetes. Ved type 2 diabetes kommer symptomene mer snikende og utvikles over lang tid, mens ved type 1-diabetes vil symptomene vanligvis komme raskt, og bli langt mer dramatiske. Type 2 oppstår ved at insulinet bukspyttkjertelen produserer, virker for dårlig. Dette kalles insulinresistens og kan til slutt føre til at bukspyttkjertelen stopper å produsere insulin. Sykdommen skyldes derfor dels nedsatt insulinproduksjon, og dels at insulinet virker for dårlig. Ved type 2-diabetes produserer kroppen fortsatt insulin selv, men produksjonen er ikke god nok, eller kroppen klarer ikke å utnytte insulinet godt nok. Når kroppen ikke klarer å produsere nok eller godt nok insulin til å ta unna sukkeret, vil overflødig sukker bygges opp i blodet og trekke væske fra vevene. Fordi for mye sukker som ikke benyttes lagres som fett, gir dette høyt blodsukker. Uten insulin kan vi ikke leve, men vi kan leve lenge med dårlig insulinproduksjon – men med tilsvarende dårlig helse.

Hvem rammes?

Type 2 rammer oftest voksne, men forekommer også i økende grad hos unge voksne. Risikofaktorer for utvikling av type 2 er hvis du har nær familie med diabetes, en historie med svangerskapsdiabetes, overvekt. Innvandrere, og da særlig personer fra Sør-Asia har mye høyere forekomst av diabetes type 2 enn etniske nordmenn.

Vanskelig å oppdage

Diabetes type 2 utvikles sakte og kan være vanskelig å oppdage. Derfor diagnostiseres mange først når senkomplikasjoner oppstår. Så mye som en tredjedel av personer med diabetes kan være udiagnostiserte. For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men de viktigste triggerfaktorene er overvekt og lite fysisk aktivitet. Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom og en medvirkende årsak til utvikling av hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, nyresvikt, blindhet, sår på føtter og amputasjon. Det er stor forskjell mellom diabetes type 1 og type 2, men felles for dem er at med riktig behandling og god kunnskap om egen sykdom kan man leve godt med begge typene.

Visste du at:

  • 28000 personer i Norge har Diabetes type 1, mens rundt 350 000 nordmenn har diabetes type 2. Av disse regner vi med at om lag 175 000 har diabetes type 2 uten selv å vite om det.
  • Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som ikke skyldes levevaner. Diabetes type 2 kalles livsstilsdiabetes, hvor overvekt, fysisk inaktivitet og arv er viktige faktorer.
  • Ved type 1 blir cellene som lager insulin ødelagt. Uten insulin får ikke cellene i kroppen energi. Derfor må man tilføre dette selv for å leve. Ved type 2-diabetes produserer kroppen fortsatt insulin selv, men produksjonen er ikke god nok, eller kroppen klarer ikke å utnytte insulinet godt nok.
  • Det finnes ingen kur mot type 1. Men viktig behandling er tilførsel av insulin, mye kunnskap om sykdommen, blodsukkermåling, sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet. Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med å gå ned i vekt, være fysisk aktiv og med riktig kosthold. For de fleste vil også medikamentell behandling være nødvendig.
  • Oktoberfestklær Oktoberfestklær Dirndl Krüger Krüger Dirndl Oktoberfestklær Dirndl Krüger gEzqax7yww
  • Type 2 diabetes står for mer enn 90% av alle diabetestilfeller.
  • Antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 år.
  • Hvert år får anslagsvis 6000–7000 nordmenn diagnosen diabetes type 2.

Kilder: diabetesforbundet.no, forskning.no, diabetes.no

 

.

 

Del: