Ideer og artikler til tidsskriftet DRAMA sendes på e-post til hedda.fredly@dramaogteater.no. Angående lengde på artikler utgjør normalt 600 ord + bilde én side i bladet. Bokanmeldelser bør ikke gå over 1000 ord, andre artikler bør helst ha en maksimallengde på 1800 ord, gjerne kortere. Legg ved portrettfoto av deg selv. Send gjerne flere bilder/illustrasjoner til teksten i høyoppløselig versjon (helst over 240 dpi). Ønsker du artikkelen din fagfellevurdert via DRAMA, se egen veiledning.Bukser 4th SLIM TROUSER Petite amp; Reckless MARIANNA ZUqwYz4U

Prinsipper:

 1. Tenk på målgruppen. Dann deg et bilde av hvem du skal kommunisere med, og skriv teksten til denne personen. Beskriver du et praksisforløp, tenk nytteverdi og hvordan leseren selv kan la seg inspirere av teksten. Unngå unødvendige kildehenvisninger.
 2. Skriv kort, konsist, konkret og korrekt. Ord er dyrebare. Bruk så få av dem som mulig. Ikke skriv «På det nåværende tidspunkt kan det synes som om nedbør i form av regn er i ferd med å falle ned over oss» når du kan skrive «Det regner». Unngå klisjeer («magisk» er et typisk klisjéord i dramafaget!), unødvendige fremmedord eller «jåleord».
 3. Versace Bukser Versace Bukser Bukser Collection Versace Bukser Bukser Versace Collection Versace Collection Versace Collection Collection Det viktigste først («den omvendte pyramiden»). Plasser det du ønsker at leserne skal få med seg helt i starten av teksten (i ingressen og starten av brødteksten). Siden presenterer du detaljer og bakgrunnsinformasjon (i en egen faktaboks). Tenk tabloidavis, der skrives det alltid på denne måten. Bruk ingresser for å oppsummere hovedpoenget på toppen av siden, eller for å vekke nysgjerrighet for å gå løs på teksten.

Versace Bukser Bukser Collection Bukser Versace Collection Collection Versace Versace Bukser Collection Versace Bukser Collection Versace Oppsett:

 1. Kort tittel
 2. Navn på skribent, og kort, punktvis info om stilling, arbeidssted, utdanning, etc
 3. Kort, poengtert og interessevekkende ingress – maks tre setninger
 4. Del opp teksten i avsnitt. Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 100 ord. Presenter bare ett poeng i hvert avsnitt.
 5. Sett inn interessevekkende mellomtitler underveis i teksten
 6. Lengre sitater skal kursiveres og markeres med innrykk og linjeskift før og etter
 7. Navn på verk (boktitler, teaterstykker etc) skal kursiveres
 8. Eventuelle referanser kan gis i parenteser i teksten, fullstendige litteraturreferanser skal settes i litteraturlisten mot slutten av teksten (begrens bruken av noter)
 9. Skriv bildetekster til hvert bilde du sender med. Skriv først et stikkord i blokkbokstaver, deretter info om hva som skjer/navn (hvis kjent) på dem som er på bildet. Til slutt skriver du navn på fotograf i parentes.
 10. Versace Collection Bukser Versace Bukser Bukser Collection Bukser Collection Versace Collection Versace Bukser Collection Versace Versace Rene faktaopplysninger (bakgrunn, årstall, mengde etc) kan gjerne trekkes ut av teksten og settes punktvis i en faktaboks
 11. Unngå understrekninger og blokkbokstaver; bruk kursiv dersom du vil utheve noe.
 12. Unngå helst forkortelser, men hvis de brukes, forklar dem i parentes første gang de nevnes.

Teksten skal være korrekturlest før innsending.
Antatte tekster kan også bli publisert på www.dramaogteater.no. Si fra om du ønsker å reservere deg mot dette.

Takk for hjelpen!

Jumpsuit amp; MURPHY WORK 4th Reckless xpqPwqIS