Publisert:3. november 2015 Oppdatert:12. november 2015, 13:01
Er båtflyktningene som kommer over Middelhavet flyktninger eller asylsøkere, og hva er forskjellen?

Vet du forskjellen mellom en asylsøker og en flyktning? Eller kanskje du lurer på om et akuttmottak og et mottakssenter er det samme? I denne serien gir Bymagasinet deg den ultimate immigrasjonsordboken. 

OLGA DRESS Guess Fotsid Guess DRESS Fotsid OLGA kjole Antall mennesker som kommer til Norge fra utenfor våre grenser øker dramatisk i tråd med den økende tilstrømningen med flyktninger fra land i Midtøsten og Afrika. Da er det naturlig at det får mye oppmerksomhet i media. Likevel er det ikke alltid like lett å vite hva det er politikere, mennerskerettighetsorganisasjoner og andre snakker om når ingen bruker de samme ordene. I tillegg er det nok en del journalister som ikke helt vet hva det er, og som blander to forskjellige ord.

Da kan det være greit med en ordliste som forteller deg det du trenger å vite. I denne utgaven får du vite hva ulike folk som kommer til Norge kalles. 

Ulike rettigheter for ulike folk
Det kommer mange mennesker til Norge hvert år, men ikke alle har de samme juridiske rettighetene eller kategoriseres som det samme. Her er noen av definisjonene man bruker på mennesker som reiser over grensen uten norsk pass.

Fotsid DRESS OLGA OLGA kjole Fotsid Guess Guess DRESS Migrant: En person som flytter fra ett land til et annet. Det kan være ulike grunner til at de flytter - noen bruker migrasjon for å forklare folk som flytter frivillig, mens andre bruker ordet som en samlebetegnelse på alle som flytter, frivillig eller ikke.

Innvandrer: Er det samme som immigrant, en innvandrer til det landet han eller hun flytter til.

Flyktning: I følge FNs flyktningkonvensjon er en flyktning enhver person som reiser fra det landet han eller hun er statsborger i på grunn av frykt for å bli forfulgt. Både kvoteflyktniger og asylsøkere som har fått opphold er flyktninger. 

Kvoteflykning: En person som er anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger, men som ikke får opphold i det landet han eller hun er i, kan få opphold i Norge. Det skjer ved at FN ber Norge ta i mot et visst antall, og så bestemmer Utenriksdirektoratet hvem som skal få komme hit. 

Asylsøker: En person som ikke er anerkjent av FN som flyktning, men som søker status som flyktning og opphold i et annet land enn sitt eget. Asylsøkere kommer ofte til Norge ulovlig - det vil si, uten gyldige dokumenter som pass og visum. De fleste som kommer til Norge nå er asylsøkere, men omtales ofte av media som flyktninger. 

Da Stortinget før sommeren vedtok å ta imot 8000 syrere, er dette snakk om kvoteflyktninger - Det handler ikke om hvor mange asylsøkere de skal gi opphold til. Disse kommer utenom de 8000 flyktningene.

Fotsid Fotsid kjole Guess Guess DRESS OLGA OLGA DRESS Følg med videre for å få oppklart flere vanskelige ord i flyktnings- og innvandringsdebatten. 

SPOTLIGHT SEXY SEXY Truser SPOTLIGHT Triumph Truser SPOTLIGHT HIP SEXY Triumph HIP Triumph 8Sz1wqSA